Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,521-50,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056402
Mã NSX: RT1206CRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057399
Mã NSX: RT1206BRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056403
Mã NSX: RT1206CRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057400
Mã NSX: RT1206BRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056404
Mã NSX: RT1206CRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057401
Mã NSX: RT1206BRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056405
Mã NSX: RT1206CRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057402
Mã NSX: RT1206BRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056406
Mã NSX: RT1206CRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057403
Mã NSX: RT1206BRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056407
Mã NSX: RT1206CRD07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057404
Mã NSX: RT1206BRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056408
Mã NSX: RT1206CRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057405
Mã NSX: RT1206BRE07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056409
Mã NSX: RT1206CRD0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057406
Mã NSX: RT1206BRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056410
Mã NSX: RT1206CRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057407
Mã NSX: RT1206BRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056411
Mã NSX: RT1206CRD07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057408
Mã NSX: RT1206BRE076K19L

Số lượng / Giá