Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,541-50,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 665 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056412
Mã NSX: RT1206CRD07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057409
Mã NSX: RT1206BRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056413
Mã NSX: RT1206CRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057410
Mã NSX: RT1206BRE07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056414
Mã NSX: RT1206CRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057411
Mã NSX: RT1206BRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056415
Mã NSX: RT1206CRD07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057412
Mã NSX: RT1206BRE07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056416
Mã NSX: RT1206CRD07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057413
Mã NSX: RT1206BRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056417
Mã NSX: RT1206CRD07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057414
Mã NSX: RT1206BRE0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056418
Mã NSX: RT1206CRD0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057415
Mã NSX: RT1206BRE0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056419
Mã NSX: RT1206CRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057416
Mã NSX: RT1206BRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056420
Mã NSX: RT1206CRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057417
Mã NSX: RT1206BRE0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056421
Mã NSX: RT1206CRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057418
Mã NSX: RT1206BRE077K87L

Số lượng / Giá