Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,761-50,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.65 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057519
Mã NSX: RT1206CRD073R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056522
Mã NSX: RT1206CRC0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057520
Mã NSX: RT1206CRD073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056523
Mã NSX: RT1206CRC0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057521
Mã NSX: RT1206CRD073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056524
Mã NSX: RT1206CRC0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057522
Mã NSX: RT1206CRD073R83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056525
Mã NSX: RT1206CRC0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057523
Mã NSX: RT1206CRD073R92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056526
Mã NSX: RT1206CRC0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057524
Mã NSX: RT1206CRD073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056527
Mã NSX: RT1206CRC0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057525
Mã NSX: RT1206CRD073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056528
Mã NSX: RT1206CRC0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057526
Mã NSX: RT1206CRD074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056529
Mã NSX: RT1206CRC0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057527
Mã NSX: RT1206CRD074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056530
Mã NSX: RT1206CRC07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057528
Mã NSX: RT1206CRD074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056531
Mã NSX: RT1206CRC07120RL

Số lượng / Giá