Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,841-50,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057559
Mã NSX: AT1206BRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056562
Mã NSX: RT1206CRC07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057560
Mã NSX: AT1206BRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056563
Mã NSX: RT1206CRC07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057561
Mã NSX: AT1206BRD0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056564
Mã NSX: RT1206CRC07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057562
Mã NSX: AT1206BRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056565
Mã NSX: RT1206CRC0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057563
Mã NSX: AT1206BRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056566
Mã NSX: RT1206CRC0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057564
Mã NSX: AT1206BRD0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056567
Mã NSX: RT1206CRC0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057565
Mã NSX: AT1206BRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056568
Mã NSX: RT1206CRC0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057566
Mã NSX: AT1206BRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056569
Mã NSX: RT1206CRC0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057567
Mã NSX: AT1206BRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056570
Mã NSX: RT1206CRC0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057568
Mã NSX: AT1206BRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056571
Mã NSX: RT1206CRC07150KL

Số lượng / Giá