Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,881-50,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 130 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057579
Mã NSX: AT1206BRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056582
Mã NSX: RT1206CRC0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057580
Mã NSX: AT1206BRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056583
Mã NSX: RT1206CRC07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057581
Mã NSX: AT1206BRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056584
Mã NSX: RT1206CRC07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057582
Mã NSX: AT1206BRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056585
Mã NSX: RT1206CRC07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057583
Mã NSX: AT1206BRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056586
Mã NSX: RT1206CRC07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057584
Mã NSX: AT1206BRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056587
Mã NSX: RT1206CRC07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057585
Mã NSX: AT1206BRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056588
Mã NSX: RT1206CRC07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057586
Mã NSX: AT1206BRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056589
Mã NSX: RT1206CRC07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057587
Mã NSX: AT1206BRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056590
Mã NSX: RT1206CRC07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057588
Mã NSX: AT1206BRD0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056591
Mã NSX: RT1206CRC0716K2L

Số lượng / Giá