Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,901-50,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057589
Mã NSX: AT1206BRD0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056592
Mã NSX: RT1206CRC0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057590
Mã NSX: AT1206BRD0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056593
Mã NSX: RT1206CRC0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057591
Mã NSX: AT1206BRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056594
Mã NSX: RT1206CRC0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057592
Mã NSX: AT1206BRD07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056595
Mã NSX: RT1206CRC0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057593
Mã NSX: AT1206BRD07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056596
Mã NSX: RT1206CRC0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057594
Mã NSX: AT1206BRD07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056597
Mã NSX: RT1206CRC0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057595
Mã NSX: AT1206BRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056598
Mã NSX: RT1206CRC0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057596
Mã NSX: AT1206BRD07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056599
Mã NSX: RT1206CRC07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057597
Mã NSX: AT1206BRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056600
Mã NSX: RT1206CRC07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057598
Mã NSX: AT1206BRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056601
Mã NSX: RT1206CRC07178KL

Số lượng / Giá