Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,921-50,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057599
Mã NSX: AT1206BRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056602
Mã NSX: RT1206CRC07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057600
Mã NSX: AT1206BRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056603
Mã NSX: RT1206CRC0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057601
Mã NSX: AT1206BRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056604
Mã NSX: RT1206CRC0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057602
Mã NSX: AT1206BRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056605
Mã NSX: RT1206CRC0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057603
Mã NSX: AT1206BRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056606
Mã NSX: RT1206CRC0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057604
Mã NSX: AT1206BRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056607
Mã NSX: RT1206CRC07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057605
Mã NSX: AT1206BRD07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056608
Mã NSX: RT1206CRC07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057606
Mã NSX: AT1206BRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056609
Mã NSX: RT1206CRC07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057607
Mã NSX: AT1206BRD07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056610
Mã NSX: RT1206CRC07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057608
Mã NSX: AT1206BRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056611
Mã NSX: RT1206CRC07187KL

Số lượng / Giá