Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,021-51,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057649
Mã NSX: AT1206BRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056652
Mã NSX: RT1206CRC071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057650
Mã NSX: AT1206BRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056653
Mã NSX: RT1206CRC071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057651
Mã NSX: AT1206BRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056654
Mã NSX: RT1206CRC071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057652
Mã NSX: AT1206BRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056655
Mã NSX: RT1206CRC071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057653
Mã NSX: AT1206BRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056656
Mã NSX: RT1206CRC071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057654
Mã NSX: AT1206BRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056657
Mã NSX: RT1206CRC071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057655
Mã NSX: AT1206BRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056658
Mã NSX: RT1206CRC071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057656
Mã NSX: AT1206BRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056659
Mã NSX: RT1206CRC071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057657
Mã NSX: AT1206BRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056660
Mã NSX: RT1206CRC07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057658
Mã NSX: AT1206BRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056661
Mã NSX: RT1206CRC07200RL

Số lượng / Giá