Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,061-51,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.58 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057669
Mã NSX: AT1206BRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056672
Mã NSX: RT1206CRC0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057670
Mã NSX: AT1206BRD071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056673
Mã NSX: RT1206CRC0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057671
Mã NSX: AT1206BRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056674
Mã NSX: RT1206CRC0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057672
Mã NSX: AT1206BRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056675
Mã NSX: RT1206CRC0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057673
Mã NSX: AT1206BRD071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056676
Mã NSX: RT1206CRC07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057674
Mã NSX: AT1206BRD071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056677
Mã NSX: RT1206CRC07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057675
Mã NSX: AT1206BRD071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056678
Mã NSX: RT1206CRC07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057676
Mã NSX: AT1206BRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056679
Mã NSX: RT1206CRC07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057677
Mã NSX: AT1206BRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056680
Mã NSX: RT1206CRC07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057678
Mã NSX: AT1206BRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056681
Mã NSX: RT1206CRC07226RL

Số lượng / Giá