Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,081-51,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057679
Mã NSX: AT1206BRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056682
Mã NSX: RT1206CRC0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057680
Mã NSX: AT1206BRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056683
Mã NSX: RT1206CRC0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057681
Mã NSX: AT1206BRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056684
Mã NSX: RT1206CRC0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057682
Mã NSX: AT1206BRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056685
Mã NSX: RT1206CRC0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057683
Mã NSX: AT1206BRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056686
Mã NSX: RT1206CRC0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057684
Mã NSX: AT1206BRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056687
Mã NSX: RT1206CRC0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057685
Mã NSX: AT1206BRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056688
Mã NSX: RT1206CRC07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057686
Mã NSX: AT1206BRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056689
Mã NSX: RT1206CRC07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057687
Mã NSX: AT1206BRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056690
Mã NSX: RT1206CRC07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057688
Mã NSX: AT1206BRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056691
Mã NSX: RT1206CRC07237RL

Số lượng / Giá