Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,241-51,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057759
Mã NSX: AT1206BRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056762
Mã NSX: RT1206CRC07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057760
Mã NSX: AT1206BRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056763
Mã NSX: RT1206CRC07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057761
Mã NSX: AT1206BRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056764
Mã NSX: RT1206CRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057762
Mã NSX: AT1206BRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056765
Mã NSX: RT1206CRC07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057763
Mã NSX: AT1206BRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056766
Mã NSX: RT1206CRC07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057764
Mã NSX: AT1206BRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056767
Mã NSX: RT1206CRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057765
Mã NSX: AT1206BRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056768
Mã NSX: RT1206CRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057766
Mã NSX: AT1206BRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056769
Mã NSX: RT1206CRC0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057767
Mã NSX: AT1206BRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056770
Mã NSX: RT1206CRC0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057768
Mã NSX: AT1206BRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056771
Mã NSX: RT1206CRC0730R9L

Số lượng / Giá