Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,281-51,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057779
Mã NSX: AT1206BRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056782
Mã NSX: RT1206CRC07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057780
Mã NSX: AT1206BRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056783
Mã NSX: RT1206CRC07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057781
Mã NSX: AT1206BRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056784
Mã NSX: RT1206CRC07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057782
Mã NSX: AT1206BRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056785
Mã NSX: RT1206CRC0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057783
Mã NSX: AT1206BRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056786
Mã NSX: RT1206CRC0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057784
Mã NSX: AT1206BRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056787
Mã NSX: RT1206CRC0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057785
Mã NSX: AT1206BRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056788
Mã NSX: RT1206CRC0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057786
Mã NSX: AT1206BRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056789
Mã NSX: RT1206CRC07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057787
Mã NSX: AT1206BRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056790
Mã NSX: RT1206CRC07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057788
Mã NSX: AT1206BRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056791
Mã NSX: RT1206CRC07348KL

Số lượng / Giá