Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,301-51,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057789
Mã NSX: AT1206BRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056792
Mã NSX: RT1206CRC07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057790
Mã NSX: AT1206BRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056793
Mã NSX: RT1206CRC0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057791
Mã NSX: AT1206BRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056794
Mã NSX: RT1206CRC0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057792
Mã NSX: AT1206BRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056795
Mã NSX: RT1206CRC0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057793
Mã NSX: AT1206BRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056796
Mã NSX: RT1206CRC0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057794
Mã NSX: AT1206BRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056797
Mã NSX: RT1206CRC07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057795
Mã NSX: AT1206BRD07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056798
Mã NSX: RT1206CRC07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057796
Mã NSX: AT1206BRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056799
Mã NSX: RT1206CRC0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057797
Mã NSX: AT1206BRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056800
Mã NSX: RT1206CRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057798
Mã NSX: AT1206BRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056801
Mã NSX: RT1206CRC07360KL

Số lượng / Giá