Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,341-51,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057809
Mã NSX: AT1206BRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056812
Mã NSX: RT1206CRC0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057810
Mã NSX: AT1206BRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056813
Mã NSX: RT1206CRC07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057811
Mã NSX: AT1206BRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056814
Mã NSX: RT1206CRC07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057812
Mã NSX: AT1206BRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056815
Mã NSX: RT1206CRC0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057813
Mã NSX: AT1206BRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056816
Mã NSX: RT1206CRC0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057814
Mã NSX: AT1206BRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056817
Mã NSX: RT1206CRC07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057815
Mã NSX: AT1206BRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056818
Mã NSX: RT1206CRC07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057816
Mã NSX: AT1206BRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056819
Mã NSX: RT1206CRC07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057817
Mã NSX: AT1206BRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056820
Mã NSX: RT1206CRC07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057818
Mã NSX: AT1206BRD07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056821
Mã NSX: RT1206CRC0739K2L

Số lượng / Giá