Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 51,401-51,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057839
Mã NSX: AT1206BRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056842
Mã NSX: RT1206CRC07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057840
Mã NSX: AT1206BRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056843
Mã NSX: RT1206CRC0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057841
Mã NSX: AT1206BRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056844
Mã NSX: RT1206CRC0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057842
Mã NSX: AT1206BRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056845
Mã NSX: RT1206CRC07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057843
Mã NSX: AT1206BRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056846
Mã NSX: RT1206CRC07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057844
Mã NSX: AT1206BRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056847
Mã NSX: RT1206CRC0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057845
Mã NSX: AT1206BRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056848
Mã NSX: RT1206CRC0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057846
Mã NSX: AT1206BRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056849
Mã NSX: RT1206CRC07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057847
Mã NSX: AT1206BRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056850
Mã NSX: RT1206CRC07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057848
Mã NSX: AT1206BRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056851
Mã NSX: RT1206CRC0742K2L

Số lượng / Giá