Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41-60 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000075
Mã NSX: RC0402FR-07330RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000077
Mã NSX: RC0402FR-07200RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000079
Mã NSX: RC0402FR-074K99L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000081
Mã NSX: RC0402FR-07240RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000083
Mã NSX: RC0402FR-0722R1L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000085
Mã NSX: RC0402FR-0749K9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000087
Mã NSX: RC0402FR-07200KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000089
Mã NSX: RC0402FR-07470RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000091
Mã NSX: RC0402FR-0722KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000093
Mã NSX: RC0402FR-0715KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000095
Mã NSX: RC0402FR-0775RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000097
Mã NSX: RC0402FR-0712KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000099
Mã NSX: RC0402FR-07499RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000101
Mã NSX: RC0402FR-074K75L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000103
Mã NSX: RC0402FR-0739RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000105
Mã NSX: RC0402FR-0720RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000107
Mã NSX: RC0402JR-0710RL

Số lượng / Giá
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000109
Mã NSX: AC0402JR-070RL

Số lượng / Giá
50 + 59
100 + 57
1,000 + 54
10,000 + 52
10,000 + 52
50 + 59
100 + 57
1,000 + 54
10,000 + 52
10,000 + 52

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000111
Mã NSX: RC0402FR-0710RL

Số lượng / Giá
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000113
Mã NSX: RC0402FR-071RL

Số lượng / Giá
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60