Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 61-80 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000115
Mã NSX: RC0402JR-070RP

Số lượng / Giá
50 + 73
100 + 70
1,000 + 67
10,000 + 64
10,000 + 64
50 + 73
100 + 70
1,000 + 67
10,000 + 64
10,000 + 64

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000117
Mã NSX: RT0402FRE0710KL

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000119
Mã NSX: RT0402FRE071KL

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000121
Mã NSX: RT0402FRE07100KL

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000123
Mã NSX: RT0402FRE0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000125
Mã NSX: RT0402FRE07100RL

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000127
Mã NSX: RT0402FRE07806RL

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000129
Mã NSX: AT0402FRE0710KL

Số lượng / Giá
50 + 381
100 + 368
1,000 + 350
10,000 + 336
10,000 + 336
50 + 381
100 + 368
1,000 + 350
10,000 + 336
10,000 + 336

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000131
Mã NSX: RT0402DRE0710KL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000133
Mã NSX: RT0402DRE0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000135
Mã NSX: RT0402DRE071KL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 3.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000137
Mã NSX: RT0402DRE073K2L

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000139
Mã NSX: RT0402DRE07100RL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000141
Mã NSX: RT0402DRE07470RL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000143
Mã NSX: RT0402DRE074K7L

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000145
Mã NSX: RT0402DRE0733RL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000147
Mã NSX: RT0402DRE07100KL

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 39.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000149
Mã NSX: RT0402DRE0739K7L

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000151
Mã NSX: RT0402DRE0710RL

Số lượng / Giá
50 + 498
100 + 481
1,000 + 457
10,000 + 439
10,000 + 439
50 + 498
100 + 481
1,000 + 457
10,000 + 439
10,000 + 439

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000153
Mã NSX: RT0402DRE07120KL

Số lượng / Giá
50 + 664
100 + 641
1,000 + 609
10,000 + 585
10,000 + 585
50 + 664
100 + 641
1,000 + 609
10,000 + 585
10,000 + 585