Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 81-100 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000155
Mã NSX: RT0402DRD071KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000157
Mã NSX: RT0402DRD0710KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000159
Mã NSX: RT0402DRD0720KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000161
Mã NSX: RT0402DRD072KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000163
Mã NSX: RT0402DRD0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000165
Mã NSX: RT0402DRD071K5L

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000167
Mã NSX: RT0402DRD0724R9L

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000169
Mã NSX: RT0402DRD0747KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000171
Mã NSX: RT0402DRD074K99L

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000173
Mã NSX: RT0402DRD07100KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000175
Mã NSX: RT0402DRD07100RL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000177
Mã NSX: RT0402DRD0715KL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000179
Mã NSX: RT0402BRE0710KL

Số lượng / Giá
50 + 1,018
100 + 982
1,000 + 933
10,000 + 896
10,000 + 896
50 + 1,018
100 + 982
1,000 + 933
10,000 + 896
10,000 + 896

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000181
Mã NSX: RT0402BRE07240RL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000183
Mã NSX: RT0402BRE07100KL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000185
Mã NSX: RT0402BRE072K21L

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000187
Mã NSX: RT0402BRE0711K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000189
Mã NSX: RT0402BRE072KL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000191
Mã NSX: RT0402BRE07100RL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000193
Mã NSX: RT0402BRE074K02L

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905