Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 121-140 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000235
Mã NSX: RT0402BRD0713K7L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000237
Mã NSX: RT0402BRD07150RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000239
Mã NSX: RT0402BRD0724K3L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000241
Mã NSX: RT0402BRD0724KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000243
Mã NSX: RT0402BRD073K24L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000245
Mã NSX: RT0402BRD07511RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000247
Mã NSX: RT0402BRD0753K6L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000249
Mã NSX: RT0402BRD0769K8L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000251
Mã NSX: RT0402BRD076K81L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000253
Mã NSX: RT0402BRD078K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 8.45 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000255
Mã NSX: RT0402BRD078K45L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000257
Mã NSX: RT0402BRD0711KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000259
Mã NSX: RT0402BRD0716K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000261
Mã NSX: RT0402BRD0718K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000263
Mã NSX: RT0402BRD0719K6L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000265
Mã NSX: RT0402BRD071K05L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000267
Mã NSX: RT0402BRD0722K6L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000269
Mã NSX: RT0402BRD0722KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000271
Mã NSX: RT0402BRD07249RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000273
Mã NSX: RT0402BRD0724R9L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906