Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 141-160 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000275
Mã NSX: RT0402BRD072K15L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000277
Mã NSX: RT0402BRD074K02L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000279
Mã NSX: RT0402BRD074K42L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 58.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000281
Mã NSX: RT0402BRD0758K3L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000283
Mã NSX: RT0402BRD0766K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000285
Mã NSX: RT0402BRD0775RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 9.09 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000287
Mã NSX: RT0402BRD079K09L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000289
Mã NSX: RT0402BRD0711K3L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000291
Mã NSX: RT0402BRD07121RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000293
Mã NSX: RT0402BRD0718KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000295
Mã NSX: RT0402BRD071K15L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000297
Mã NSX: RT0402BRD0720K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000299
Mã NSX: RT0402BRD0721K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000301
Mã NSX: RT0402BRD072K7L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000303
Mã NSX: RT0402BRD072K87L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000305
Mã NSX: RT0402BRD0732K4L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000307
Mã NSX: RT0402BRD0733K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000309
Mã NSX: RT0402BRD0737K4L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 3.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000311
Mã NSX: RT0402BRD073K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 3.83 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000313
Mã NSX: RT0402BRD073K83L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906