Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 161-180 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000315
Mã NSX: RT0402BRD0741K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000317
Mã NSX: RT0402BRD074K87L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000319
Mã NSX: RT0402BRD075K23L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 5.49 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000321
Mã NSX: RT0402BRD075K49L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000323
Mã NSX: RT0402BRD0764K9L

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 470 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000325
Mã NSX: RL0402FR-070R47L

Số lượng / Giá
50 + 1,047
100 + 1,010
1,000 + 960
10,000 + 922
10,000 + 922
50 + 1,047
100 + 1,010
1,000 + 960
10,000 + 922
10,000 + 922

Điện trở dán 500 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000327
Mã NSX: RL0402FR-070R5L

Số lượng / Giá
50 + 1,052
100 + 1,015
1,000 + 964
10,000 + 925
10,000 + 925
50 + 1,052
100 + 1,015
1,000 + 964
10,000 + 925
10,000 + 925

Điện trở dán 330 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000329
Mã NSX: RL0402FR-070R33L

Số lượng / Giá
50 + 1,052
100 + 1,015
1,000 + 964
10,000 + 925
10,000 + 925
50 + 1,052
100 + 1,015
1,000 + 964
10,000 + 925
10,000 + 925

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000331
Mã NSX: RT0402BRD07110KL

Số lượng / Giá
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129

Điện trở dán 102 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000333
Mã NSX: RT0402BRD07102KL

Số lượng / Giá
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129

Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000335
Mã NSX: RT0402BRD07121KL

Số lượng / Giá
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000337
Mã NSX: RT0402BRD07120KL

Số lượng / Giá
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129
50 + 1,283
100 + 1,238
1,000 + 1,176
10,000 + 1,129
10,000 + 1,129

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000339
Mã NSX: RT0402BRD07499RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 845 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000341
Mã NSX: RT0402BRD07845RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000343
Mã NSX: RT0402BRD0724K9L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000345
Mã NSX: RT0402BRD073KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000347
Mã NSX: RT0402BRD074K75L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000349
Mã NSX: RT0402BRD0751KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000351
Mã NSX: RT0402BRD071K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000353
Mã NSX: RT0402BRD0726K1L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176